Ole Andreas sin hjemmeside

Hovedsiden:

Litt om meg selv

Mine bilder

Mine linker

Slektsforskning

Gjestebok:

 

Kontakt meg

 

Sist oppdatert: 
02.08.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Slektsforskning:

Litt om min slekt:
Dette med slektsforskning har jeg begynt å interessere meg for i godt voksen alder. Det er veldig tidkrevende og nøysommelig arbeid. Heldigvis har jeg en far som er primus motor for det hele, og spesielt av slekta på fars side, som heter Hvatum.
Både far og jeg bruker et dataprogram på Pc`n som heter Brother`s Keepers, som vi legger inn alle persondata, hendelser, begivenheter + masse mer. I programmet er det lett og holde styr på alle personene m/bilder osv., og det tar veldig liten plass, særlig hvis vi tenker på den gamle måten med mye papir.
Vi har også fått samlet inn en del persondata fra min mor side, som har familienavnet Rød.
Til sammen i begge familiene har vi fått samlet ca. 4.400 navn.

Litt om Hvatum navnet: (min fars side)
Navnet Hvatum vestre er et stedsnavn i gamle Brunlanes kommune (nå under Larvik kommune). Selve navnet betyr: gården med god jord.
I Brunlanes boka står det: bostedet med god jord og hurtig vekst, eller som det står i Lorens Berg sin bok; gaarden med god jord, som gir græs og korn hurtig vekst.

Opprinnelig form er Hvatheimr (Hvateimr), sammensatt av adjektivet hvatr, hurtig og heime, bosted. Ellers har navnet vært skrevet på forskjellig måter, feks. i 1398 hvor de skrev; Hvatæimi, 1528 Huadyn, 1543 Hwadym, 1575 Huattum, 1593 Huattemb, 1600 Huattin, 1604 Huattenn, 1625 og 64 Huattemb, 1723 Hvattum. I kirkebøkene omkring 1801 ble det ofte skrevet Watum.

Det er også funnet rester  etter  grunnmurssteiner fra Presteenkesete (1742 - 1850), i den gamle eple/bær hagen, retning  (syd-vest), på denne eiendommen. Det er fremdeles også rester etter en gammel demning og mølleanlegg (Blommedammen) på eiendommens vestre side, i grensa mot Gui (Guibekken)., fra 1850 årene, da F.A. Blom eide eiendommen.

Min farmor Sigrid Hvatum Nilsen ble født og vokste opp på Hvatum gård, og hun ble gift med Sverre Andreas Monsen. Sigrid og Sverre Andreas fikk tre barn: Nicolay, (min far) Arne Kristian og Sverre Sigvart.
Sigrid var barn av Nikolai Nilsen Dolven og Karen Marie Nilsen Hvatum.

Litt om Rød-navnet: (min mors side)
Ifølge folketellingslisten fra 1865 benevnes min tippoldefar: "Peder Olssøn Rød, rorskar, 36 aar." Per eide gårdparter i sin ungdom. Han fòr til sjøs og kom til Kjerringvik som tolloppsynsmann. Han var gift med Helvig Maria Eriksdatter og de hadde 5 barn, 3 sønner og 2 døtre: Edvard, Lars og Hartvik, Inga og Marense.
Edvard ble som sagt født i Tjølling og giftet med Karoline Mathilde Didriksen som også kom fra Tjølling. Edvard var skipper, men sluttet sjøen tidlig, nærmest på grunn av helbredshensyn og begynte deretter i Tollvesenet, som tolloppsynsmann.
Han kjøpte hus i Kjerringvik av sin svigerfar, Didrik Andersen. Dette solgte han til Nikolay Andersen da han ble forflyttet fra Kjerringvik til Sandefjord.
Etter noen år flyttet de til Helgeroa og bosatte seg der. De fikk barna: Halfdan, Emil Conrad, Albert, Lars Petter, Dehli, Ole (min morfar) & Olga Nikoline.

Ole Rød er min morfar og giftet seg med Jenny Andersen og de fikk et barn: 
Kari Rød, som er min mor.

Kari giftet seg med Nicolay Hvatum, og de fikk tre barn: 
Ivar Nicolay (som er min bror), Ole Andreas, & Anne Marie (som er min søster).

Ja dette var litt om slekta mi både fra min fars og mors side.
Du kan trykke her for å se Ole Andreas sine aner:

Her kan du se anetre for min kone Gerd:
Du kan trykke her for å se Gerd sine aner:


Hvis det er ønskelig kan du ta kontakt, så vil jeg sende deg en Gedcom fil av vår slekt.

 

Ole Andreas sin hjemmeside: http://hvatums.no