Bilder fra klassefest 2002
Foto: Ole Andreas Hvatum
21.08.02

hilde_stor kl.7d kl6a_stor kl7d_stor
hilde_stor.jpg kl.7d.jpg kl6a_stor.jpg kl7d_stor.jpg
klassebilde_stor lærere_stor samlingsstund_stor skrullinger_stor
klassebilde_stor... lærere_stor.jpg samlingsstund_st... skrullinger_stor...
svein_stor
svein_stor.jpg